Informace o Archivech

O ARCHIVU TRAMPSKÝCH OSAD

Archiv Trampských Osad (zkráceně ATO) patří mezi jednu z preferovaných informačních aktivit společenství K.F.T.P..
Archiv Trampských Osad je prezentační internetový výstup unikátní veřejné databáze soudobých i historických trampských osad českých a slovenských trampů, včetně různých osad a spolků trampů v emigraci, rozesetých po celém světě.
Databáze byla založena na přelomu tisíciletí, a v současnosti jsou její data, obsahující několik tisíc aktivních záznamů, díky mnohaleté spolupráci stovek kamarádů trampů, podílejících se na konsolidaci a doplňování údajů, celosvětově největší strukturovanou databází tohoto typu, uchovávající základní informace o trampských osadách, klubech, společenstvích a sdruženích.

Součástí databáze Archivu Trampských Osad je i světově unikátní, největší internetová sbírka digitalizovaných obrázků trampských domovenek a vlajek, jako veřejných symbolů příslušnosti k idejím trampského hnutí a organizované trampské subkultuře.

Databáze Archivu Trampských Osad obsahuje mimo jiné i neveřejnou část s kontaktními údaji na jednotlivá trampská společenství.
U těchto údajů, které nejsou kvůli platným zákonům a na přání většiny osad veřejně dostupné, lze administrátory požádat o zprostředkování kontaktu tak, že administrátor vaši žádost o kontakt přepošle dané osadě.
Zdůrazňujeme přímo, že kontaktní informace nesdělujeme, a že toto zprostředkování je zcela závislé na tom, zda daná osada vůbec o kontakt s vámi stojí. Pokud nikoli, a nikdo vás z toho důvodu nezkontaktuje, máte smůlu.

Celá databáze je průběžně doplňována a zpřesňována, a jednou za čas (zhruba v pětiletých intervalech) i kompletně informačně aktualizována.


O ARCHIVU TRAMPSKÝCH PÍSNÍ

Archiv Trampských Písní (zkráceně ATP) je nejstarší z dokumentačních aktivit společenství K.F.T.P..
Původně šlo o velkou sbírku tištěných zpěvníků trampských písniček určených pro dobové potřeby Festivalu Trampské Písně v Horním Jelení, vydávaných už od 30. let minulého století, sbíraných a uchovávaných organizátory festivalu.
V 90. letech minulého století se vytváření tohoto archivu ujali kamarádi Krokodýl z Litoměřic, a "Medvěd" Bier z Kanady. Společně vytvořili během let obsáhlou databázi digitalizovaných notových partů cca 2500 trampských ohňových písní, často z původních materiálů autorů těchto písní, kterou zde po převodu do internetové databáze prezentujeme formou obsáhlého strukturovaného souhrnu textů těchto písní včetně případných dalších informací.

Z důvodu ochrany autorských práv nemůžeme zveřejnit i zmiňované notové party, nicméně v případě vážného zájmu lze kontaktovat správce této databáze a jednotlivé notové party, obvykle včetně akordových značek, získat jednotlivě soukromě.
Upozorňujeme, že tento Archiv, včetně možnosti získat notové party nebo si jen prohlédnout staré archivní zpěvníky, bývá k dispozici veřejnosti i na každoročním Festivalu trampské písně v Horním Jelení.

I tento archiv je stále průběžně aktualizován, v současné době již méně často. Důvodem je, že převážná většina nejznámějších trampských a tématicky souvisejících písní (namátkou trampfolk, bluegrass, překlady písní amerického západu), k nimž jsou dostupné notové materiály už byla během let zpracována.


O ARCHIVU TRAMPSKÝCH FOTOGRAFIÍ

Archiv Trampských Fotografií (zkráceně ATF) zatím veřenosti přístupný není.
V současné době běží archiv v neveřejném testovacím provozu, během kterého se na testovacích datech odlaďují případné chyby webové databázové aplikace, probíhá sběr, třídění, výběr a digitalizace fotografických materiálů, a občas i komplikovaná jednání s majiteli dílčích sbírek historických trampských fotografií.
Předpokládané zprovoznění pro veřejnost v průběhu roku 2018.

Obsahem tohoto archivu budou strukturně členěné digitalizované obrazové materiály s trampskou či přidruženou tématikou, tak jak je v průběhu historie trampského hnutí vytvářeli nebo schraňovali na památku doboví trampové už od dvacátých let minulého století.
Na rozdíl od různých malých a roztříštěných individuálních projektů podobného typu, nebo standardních netových galerií typu Rajce.net, budou všechna zveřejňovaná data tématicky rozčleněna a věrohodně popsána až na úroveň jednotlivých fotografií, a bude samozřejmě možné je podle těchto popisů i uživatelsky vyhledávat v rámci aktuálně otevřeného alba fotografií.

Archiv je tématicky specializován hlavně na vybrané fotografie, které jsou něčím zajímavé z hlediska historického vývoje trampingu, jak obecně, tak v jednotlivých regionech.
Z důvodu zajištění požadované kvality, formy i obsahu obrazových materiálů je výběr fotografií pro umístění do Archivu plně v kompetenci správy archivu.


O ARCHIVU TRAMPSKÝCH DOKUMENTŮ

Archiv Trampských Dokumentů (zkráceně ATD) je naše další plánovaná aktivita.
Tento archiv zatím v kompletní podobě neexistuje, je ve stadiu vývoje webové archivní aplikace.
Předpokládané uvedení do testovacího provozu, nenarazí-li tento projekt na neplánované potíže, snad někdy v polovině roku 2019. Veřejnosti bude dostupný odhadově snad někdy na konci roku 2019.

Obsahem archivu budou digitalizované dokumenty s trampskou tématikou ve formátu PDF - kroniky osad i jednotlivců, amatérské samizdatové publikace, ucelené ročníky trampských časopisů a periodik včetně samizdatů, a dobové publicistické materiály o trampském hnutí a trampingu vůbec.
Tyto dokumenty nebudou na webu zobrazovány, formátem PDF jsou už předběžně určeny k uživatelskému stažení (downloadu) na jednotlivé uživatelské počítače k dalšímu použití.

Ke každému dokumentu bude připojen stručný popis obsahu. Tyto popisy bude možné v rámci jednotlivých částí archivu rovněž fulltextově prohledávat.


O ARCHIVU TRAMPSKÝCH OSOBNOSTÍ

Archiv Trampských Osobností (zkráceně ATC) je naše časově vzdálenější plánovaná aktivita.
Tento archiv ještě neexistuje v žádné fyzické formě, je pouze ve stadiu představ. V současnosti zatím jen uvažujeme, jak by měl vypadat a co by asi mohl obsahovat.
Důvodem předpokládaného vzniku tohoto archivu je mimo obecného faktu, že reálné historické informace o jednotlivých lidech podléhají v průběhu času změnám, i známý fakt, že to byli právě jen lidé, kdo vytvářel svými činy a svým životem to, co souhrnně nazýváme trampingem. Někteří tramping jako hnutí ovlivnili více, jiní méně.

Obsahem tohoto archivu by měly být podle současných představ jednotlivé stránky s nejdůležitějšími strukturovanými údaji týkajícími se lidí, kteří se v historii trampského hnutí z nejrůznějších důvodů stali známými, a pro svou činnost v rámci hnutí oceňovanými.
Jakýsi přehled, kdo byl kdo v historii trampského hnutí.

Obecně si představujeme, že do tohoto archivu se budou zařazovat jen a výhradně trampské osobnosti, které už nežijí. Důvod pro toto omezení je evidentní - nelze souhrnně zhodnotit člověka a jeho přínos určité věci (konkrétně trampskému hnutí), dokud ještě žije.

Na každé stránce by byl mimo fotografie (pokud ji seženeme) uváděn i souhrn strukturovaných informací o dotyčné osobnosti (velestručné trampské curriculum vitae, důvod zařazení do Archivu, seznam známých přínosů, etc...). Předpokládá se, že tyto informace bude možné v rámci archivu rovněž fulltextově prohledávat.


STATISTIKY PŘÍSTUPŮ

Počet návštěvníků webu: 5931
Aktuálně přítomno návštěvníků: 2
Počet stránek otevřených návštěvníky webu: 23191
Doba strávená návštěvníky na tomto webu: přibližně 79080 hod.
Počet návštěvníků z Česka: 1980
Počet návštěvníků ze Slovenska: 89
Počet návštěvníků odjinud: 3862
Počet připojení z mobilů: 698